ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ НА BONDUELLE „СПРИЯТЕЛИ СЕ С ПРИКЛЮЧЕНЦИТЕ ОТ БОНДЮЕЛИЯ”

 

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle “Градински приключенци” е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, бул. „Самоковко шосе“ 2л, ТЦ „Боила“, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.


2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайта www.bonduelle.bg/bonduellia за целия период на промоцията.


2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.bonduelle.bg/bonduellia.

 

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

 

Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Bonduelle се организира и провежда на територията на Република България. Всички обекти, в които се провежда промоцията, са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, палетни зони, дегустации, промоутъри, др.).

 

 

Част 4. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
4.1. В промоцията може да участва всяко физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на промоцията, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и служителите на обслужващите промоцията агенции, както и всички свързани с тях лица.

 

4.2. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел 4 по-горе, (ii) е закупило поне 2 продуктa с марка Bonduelle (продуктите могат да бъдат както консервирани, така и замразени зеленчуци); и (iii) е поискало да му бъде предоставена карта за участие или е приело такава карта.

 

4.3. Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил поне 2 продукта с марка Bonduelle (консервирани и/или замразени зеленчуци), получава скреч карта на касата на обектите. При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели. Подаръците може да получите от касите или от Информационен щанд в обектите. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея, както и печелившата скреч карта. Печелившата скреч карта остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че подаръците са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора.

 

4.3.1. Ако участникът на печели моментална награда по описания в т.4.3. начин, може да регистрира кода от получената скреч карта на уебсайта www.bonduelle.bg/bonduellia и да участва в спечелването на седмични и/или голяма онлайн награди, описани в Част 6.

 

4.4. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.

 

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 00:01 ч. на 25.09.2018 г. до 24:00 ч. на 24.10.2018 г. или до изчерпване на количествата подаръци, което от събитията настъпи по-рано.

 

 

Част 6. НАГРАДИ

6.1.За цялата страна е определено количество от 8000 плюшени играчки (по 2000 бр. от 4 вида – зелен фасул, боб, гъба, камба) и 8 000 детски книжки Bonduelle „Сприятели се с Приключенците от Бондюелия”.

6.1.1. От посочените в т. 6.1. 16 000 награди през онлайн сайта www.bonduelle.bg/bonduellia ще бъдат раздадени 313 награди:

61.1.1. 300 (триста) дневни – 150 книжки и 150 плюшени играчки;

6.1.1.2. 12 (дванадесет) седмични: комплекти „Приключенците от Бондюелия“, описани подробно в т. 6.2.1.2.

6.1.1.3. 1 (една) голяма награда, описана в т. 6.2.

 

6.2. За целия период на промоцията е определена една голяма награда: еко уикенд за семейството в ЕКО Хотел „Здравец“ (гр. Пловдив), възлизащ на себестойност не повече от 300 лв. без ДДС.

 

6.2.1. За целия период Организаторът е предвидил следното разпределение на наградите, описани в т.6.1. и 6.2.:

 

6.2.1.1. Дневни онлайн награди: 10 броя всеки ден за периода на промоцията (общо 300 дневни награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за съответния ден.

6.2.1.1.1. Дневните награди са по 5 броя детски книжки и по 5 броя плюшени играчки.

 

6.2.1.2. Седмични онлайн награди: 3 седмични награди за всяка седмица, част от периода на промоцията (общо 12 седмични награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за съответната седмица.

6.2.1.2.1. Седмичните награди са подаръчни комплекти от по 1 детска книжка, комплект от 4 плюшени играчки и 2 продукта Bonduelle.

 

6.2.1.3. Голяма онлайн награда: 1 (една) голяма награда за периода на промоцията, раздавана след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за целия период на промоцията.

6.2.1.3.1. Голямата награда е описана в т. 6.2. от настоящите Правила.

 

6.2.1.4. Всички останали награди ще бъдат раздадени съгласно записаното в т.6.4.

 

6.2.1.5. Общият брой награди за целия промоционален период е 16001.

 

6.3. Организаторът на промоцията няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

 

6.4.Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване.

 

6.5. Всички, по някаква причина, нераздадени награди, остават собственост на организатора и ще бъдат използвани за бъдещи кампании.

 

 

Част 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Тегленето на наградите и обявяването на съответните победители ще се проведе по следния график:

 

7.1.1. Седмица 1, 25 септември – 30 септември 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 01 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 02 октомври 2018 г.

7.1.1.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.2. Седмица 2, 01-07 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 08 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 9 октомври 2018 г.

7.1.2.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.3. Седмица 3, 08-14 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 15 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 16 октомври 2018 г.

7.1.3.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.4. Седмица 4, 15-24 октомври 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 25 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 26 октомври 2018 г.

7.1.4.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.5. Всеки ден в 00:01 ч. ще се теглят по 10 участника, които на лотариен принцип ще получават по една от 10-те дневни награди за предишния ден (описани в точка 6.2.1.2.), а обявяването на победителите ще става в деня на тегленето, в 12:00 ч.

 

7.1..6. На 25 октомври 2018 г. ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели голямата награда (описана в т. 6.2.).

 

7.2. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

 

7.3. В случай, че за съответния ден има по-малко от 10 легитимни регистрации, броят на дневните награди (10) се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 25 септември, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите 9 дневни награди, предвидени за 25 септември, ще се раздадат на 26 септември, за който ден дневните награди ще станат общо 19).

 

7.4. Наградите ще се изпращат на съответните участници, спечелили дневни или седмични награди, в срок до 30 дни след обявяването на същите (участници, спечелили дневни или седмични награди) на уебсайта на играта – www.bonduelle.bg/bonduellia в секцията ПОБЕДИТЕЛИ.

 

 

Част 8. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Съхраняваме вашата Лична информация за период от време, необходим за реализация на целите, описани в настоящите Правила и в Декларацията за поверителност, което е достъпна на www.bonduelle.bg/bonduellia, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

 

 

Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

 

 

Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

Част 11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (cookies)

11.1. Политика за бисквитките

11.1.1. Бисквитки (COOKIES): За да сме сигурни, че нашите потребители/посетители получават най-подходящата и актуална информация, както и най-добрите услуги, когато посещават нашата интернет страница: www.bonduelle.bg/bonduellia, различна информация и данни могат да бъдат събирани чрез употреба на т.нар. „бисквитки“ (cookies). Целта е да подобрим услугите, които предоставяме на своите потребители/посетители и да сме сигурни, че лесно ще намерят онова, което търсят.

11.1.2. Посетителите и потребители на сайта не са длъжни да се съгласят с използването на бисквитките. Сайтът www.bonduelle.bg/bonduellia може да бъде използван и без това съгласие. Използването на бисквитките, обаче, ще допринесе за по-добрата работа на сайта, за по-пълното използване на всички негови функции при това по-лесно и по-бързо.

11.1.3. Бисвкитките, които използваме на www.bonduelle.bg/bonduellia, са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

11.2. Какво са бисквитките?

11.2.1. Бисквитките са малки пакети данни, които се изпращат до браузъра на потребителите/ посетителите от уеб сървър и се съхраняват на тяхното устройство (компютър и/или мобилно устройство), така че сайтът да може да разпознае съответния компютър/ мобилно устройство.

11.2.2. Има два вида бисквитки: постоянни и временни („сесийни“) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-продължителен период от време. Сесийните бисквитки са активни временно в устройството, когато се посещава нашия сайт и изчезват, когато потребителят/ посетителят затвори страницата. Те не се съхраняват за постоянно на устройството.

11.2.3. Бисквитките се използват от интернет сайтовете, за да различават и да запомнят потребителите, които могат да бъдат идентифицирани или анонимни, според това имат или нямат профил в съответния сайт. Целта на бисквитките обаче не е да установява самоличността на посетителите/ потребителите. Бисквитките са изцяло под контрол на посетителите и потребителите и същите могат да ги изтрият по всяко време, като начинът зависи от конкретния използван браузър.

11.2.4. Бисквитките идентифицират комбинация от компютър и уеб браузър. Едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство – браузър. В тази връзка бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват собствени (индивидуализиращи ги) потребителски профили. Има различни видове бисквитки според функциите и спецификите на сайтовете, които ги ползват.

11.3. Използване на бисквитки от www.bonduelle.bg/bonduellia

11.3.1. Използването на бисквитките е свързано със запомняне предпочитанията на потребителите/посетителите на сайта, например във връзка с избрания език, съгласяването с ползването на бисквитките. Използваме бисквитки за анализ и статистики за посещенията на сайта.

11.3.2. Използваме също така и бисквитки на трети страни, които се управляват от съответните сайтове, те не се контролират от нас и ние не носим отговорност за тях. Третите страни, чиито услуги ползваме и които ползват бисквитки, са Google Analytics, Gemius Audience.

11.3.3. Изтриване на бисквитките. Потребителите/посетителите на сайта могат да изтрият бисквитките, съхранявани на тяхното устройство по всяко време. Някои бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра на потребителя/посетителя. За други бисквитки е необходимо да се посети съответния сайт и да се следват инструкциите в тази връзка. Можете сами да изберете дали да приемете използването на бисквитките от даден интернет сайт или не. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Потребителите и посетителите следва да имат предвид, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от www.bonduelle.bg/bonduellia да функционират правилно.

11.3.4. Промени в нашата политика за бисквитките. Всички промени в Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази интернет страница и ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването им на сайта.

 

 

Част 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

12.2. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

12.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VI, както и от самото участие в промоционалната активност.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.